Sunday, October 28, 2012

Pra-Syarat Tabiat A+

Untuk kekal melaksanakan Tabiat A+ yang diringkaskan sebagai CASIC, perlu ada pra-syarat. Pra-syarat ini perlu disentiasa dibina. Ia adalah stamina kepada emosi kepada manusia. Stamina ini ada 7 item:

  1. Percaya
  2. Fokus
  3. Ya/ Tidak
  4. Pembersihan
  5. Pasangan
  6. Tanggungjawab
  7. Berjaga-jaga
Jika 7 item stamina emosi ini dapat dijaga dengan baik, Tabiat A+ akan mampu dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Thursday, October 11, 2012

Catatan 9: Anda Ada Visi Yang Hebat

Adakah anda visi yang hebat? Visi yang hebat ialah visi yang boleh mencantumkan visi anda dengan visi ramai orang. Shared vision.

Visi untuk wang atau tubuh badan akan menyebabkan kita berbeza.
Visi intelektual juga akan membezakan kita.
Visi emosi dan sosial juga akan membezakan kita

Visi spiritual akan menyatukan kita kerana ia berlaku dengan memberi. Sesiapa yang ingin mencapai visi spiritual perlu memberi. Jika semua memberi dan membina kegembiraan, ia akan menyebabkan visi menjadi sama. Ia akan memberi kesan baik kepada dunia.

Dalam bisnes, akademik, keluarga atau sosial, visi spiritual tidak boleh dilekangkan. Visi spiritual menjadi 'gam' kepada semua untuk terus membantu, memberi dan berkongsi.